Kjell A. Nilsen

Rådg.ing. Kjell A. Nilsen AS

Firma Kjell A. Nilsen har vært etablert som rådgivende ingeniørfirma innenfor elektroteknikk siden 1980.

Siden 1995 har vi også foretatt kontroll og termografert elektriske anlegg. Og som et nøytralt og uavhengig firma, kan vi nå også tilby internkontroll El. Vi innehar NEMKO - godkjenning både mot privat og næringsliv-aktører.

Noen av våre forretningsområder:

Prosjektering

Prosjektering har tradisjonelt vært og er fortsatt min hovedgesjeft

Les mer

Termografi

Varmgang i elektrisk anlegg er et kjent problem og er hyppig årsak til brann og driftsstans.

Les mer

Kontroll

Har du internkontrollen for ditt el.anlegg i orden? Når var det elektriske anlegget sjekket sist?

Les mer

El-sjekken

El-sjekk/kontroll av elektrisk anlegg i privatbolig, samt informasjon om farer ved bruk

Les mer