El-sjekken

El-sjekken

El-sjekk/kontroll av elektrisk anlegg i privatbolig, samt informasjon om farer ved bruk av elektrisk utstyr. Noen forsikringsselskaper innrømmer inntil 20% rabatt i forsikringspremien for bolig og fritidshus. En slik kontroll anbefales hvert 5.år.

Vårt firma er bl.a. godkjent av Gjensidige Forsikring for denne kontrollen.

60% av nye anlegg både i bolig og næringsbygg som blir kontrollert, avdekkes det feil. Alle som eier av bolig med elektriske installasjoner, er selv ansvarlig for at anlegget er i orden. Vi benytter også termografi i tillegg til målerinstrumenter under El-sjekken.