Kontakt

Kontaktinformasjon

  • Rådg.ing. Kjell A. Nilsen
  • Storgata 9
  • Postboks 357
  • 9484 Harstad

Noen av våre forretningsområder:

Prosjektering

Prosjektering har tradisjonelt vært og er fortsatt min hovedgesjeft

Les mer

Termografi

Varmgang i elektrisk anlegg er et kjent problem og er hyppig årsak til brann og driftsstans.

Les mer

Kontroll

Har du internkontrollen for ditt el.anlegg i orden? Når var det elektriske anlegget sjekket sist?

Les mer

El-sjekken

El-sjekk/kontroll av elektrisk anlegg i privatbolig, samt informasjon om farer ved bruk

Les mer