Kontroll

Internkontroll EL

Har du internkontrollen for ditt el.anlegg i orden? Når var det elektriske anlegget sjekket sist?

Internkontroll for elektriske anlegg i industri og naring er en tjeneste som er basert på IDV-avtalen (Internkontroll, drift og vedlikehold). Denne internkontroll forskriften er en del av HMS-avtalen.

Vi er godkjent som elsikkerhets-kontrollører i hht. NEK 405-3:2011 og NEK 405-4:2011, samt SBCNO611:2013 - Termografering. Vi er nøytrale i vår kontroll, dvs. vi er ikke utøvende reparasjonsfirma av elektriske installasjoner. Vi kan sådan oppfattes som en nøytral, objektiv tredjepart.