Prosjektering som hovedområde

Prosjektering har tradisjonelt vært og er fortsatt min hovedgesjeft. Jeg tar del i byggeprosjekter fra en tidlig fase, med planleggingen av det elektriske anlegget i bygget. Gjennom hele dette arbeidet samarbeider jeg med arkitekt, VVS og bygg-planleggere.

Tidligere prosjekter inkluderer industribygg, skoler, sykehjem, eldreboliger og omsorgsboliger - både for kommuner og private foretak som byggherrer. Noen av prosjektene jeg har vært med på kan du se nedenfor. Noen av dem har vært rene nybygg, mens andre har bestått i rehabilitering og ombygginger.

I prosjekter hvor jeg er med i planleggingen, oppmuntrer jeg til en mer omfattende oppfølging, med kvalitetskontroll som stikkord. Dette er fordi jeg av erfaring ser at etterarbeid og oppretting påfører byggherren langt høyere kostnader enn nødvendig, foruten at det er tidsmessig tyngre enn et grundig forarbeide. Derfor tilbyr jeg å delta i en rådgivende rolle gjennom byggeprosessen, installasjonen og når anlegget tas i bruk, samt å følge opp om vedlikehold av anlegget.

Tidligere prosjekter inkluderer industribygg, skoler, sykehjem, eldreboliger og omsorgsboliger - både for kommuner og private foretak som byggherrer. Noen av prosjektene jeg har vært med på kan du se nedenfor. Noen av dem har vært rene nybygg, mens andre har bestått i rehabilitering og ombygginger.

Referanseprosjekter:

  • COOP Extra , BARDU
  • KIWI BUTIKK BODØ
  • DMS - FINNSNES
  • EWOS RENSEANLEGG , STORSTEINNES