Termografi

Termografi som satsingsområde

Termografi er en metode for berøringsfri måling av temperatur. Utstyret (kamera) er passivt, dvs. at det ikke sender ut noen egen stråling eller energi og kan benyttes mot utstyr som er i drift.

I termokamera regnes den infrarøde strålingen om til temperatur. Bildene som blir tatt med termokamera må tolkes og bedømmes. Temperaturer og temperaturmønster må vurderes. Det krever erfaring og kompetanse. Vi har nødvendig sertifisering.

Elektrisk anlegg

Varmgang i elektrisk anlegg er et kjent problem og er hyppig årsak til brann og driftsstans. Ved å termografere anlegg kan feilkilder avdekkes på et tidlig stadium. En slik inspeksjon utføres på el.anlegg som er i drift. Det benyttes avanserte dataprogrammer for analyse av resultatene, som i sin tur benyttes i en sluttrapport til kunden.

Gulvvarme

Dersom det er mistanke om brudd på varmekabel, kan en termografering avdekke dette og påvise eksakt bruddsted og kabelen kan repareres. Dersom det er hull i vannrør i vannbåret gulvvarme, kan også slike brudd lokaliseres.